MOBIL GARGOYLE ARCTIC 300, 20L (ISO VG 68)

1694 kr - inkl. moms

Fraktfritt över 200 liter

Mobil Gargoyle™ Arctic Oil 300 och Mobil Gargoyle™ Arctic C Heavy-produkter är högpresterande nafteniska mineraloljor främst avsedda för användning i kylkompressorer. De har låga flytpunkter och utmärkt flytbarhet vid mycket låga temperaturer på grund av att de är nästan vaxfria. Följaktligen hjälper användningen av dessa Mobil Gargoyle Arctic-oljor till att säkerställa att förångarrören hålls rena för att förbättra värmeöverföringen och för att minska stilleståndstiden för underhåll. De har god kemisk stabilitet och lämpar sig både för cylinder- och lagersmörjning.