RENOLIN UNISYN XT 460 20L dunk

2740 kr - inkl. moms

Fraktfritt över 500 liter

RENOLIN UNISYN XT serien rekommenderas för alla typer av applikationer inom industrin där en syntetisk olja av CLP typ enligt DIN 51517-3 rekommenderas.

Artikelnr: 601095276 Kategori:

Beskrivning

Produkterna i RENOLIN UNISYN XT serien är demulgerande, helsyntetiska, industriella växellåds-oljor med förhöjd åldringsbeständighet samt optimerad lastbärande kapacitet och slitageskydd. Produkterna är baserade på polyalfaolefin ( PAO) av senaste generationen. RENOLIN UNISYN XT oljorna uppvisar mycket gott skydd mot mikropitting. Tillförlitlig smörjning av rullager bekräftas genom de utmärkta resultaten i FE8 testen. Oljorna uppvisar dessutom god filtrerbarhet.

Produkterna används främst där höga krav ställs på optimerad drift vid hög respektive låg temperatur. Specifikt vid låg temperatur uppvisar RENOLIN UNISYN XT signifikanta fördelar i jämförelse med konventionella PAO-baserade industriella växellådsoljor.

I växellådor och cirkulationssystem med sump-temperatur upp till 90 °C, kan längre oljeserviceintervall uppnås i jämförelse med mineraloljebaserade produkter. Blandbarhet med växellådsoljor baserade på mineralolja och PAO är generellt angiven, vilket betyder en möjlig, enkel konvertering till RENOLIN UNISYN XT. Dock rekommenderas ett komplett byte (eventuellt med sköljningsprocedur) för att erhålla den fulla prestandan från RENOLIT UNISYN XT och dra nytta av fördelarna i jämförelse med konventionella oljor.